Сырдария қырғауылы тұқымбағы

2017 жылы Түркістан филалының Қызылшаруа орманшылығының №24 айналым 21 орамында іске қосылған Қырғауыл тұқымбағына Сырдария қырғауылдарының 13 басы 2 га жерге жіберілді. Оның ішінде: мекені 9 бас, қоразы 4 бас. 2018 жылы 21 бас Сырдария қырғауылы қосылды. 20 басы қырғауыл мекені, 1 басы қырғауыл қоразы. Жалпы Сырдария қырғауылы тұқымбағына 5 бас қораз, 29 бас мекен жіберілді. Қазіргі таңда Сырдария қырғауылдарының табиғи ортадан тұқымбақта көбейіп және бейімделуіне бақылау мониторингі жүргізіліп жатыр.